Leerling en ouders

Lestijden
lesuur 1 9.00 – 9.50 uur
lesuur 2 9.50 – 10.40 uur
pauze 10.40 – 11.00 uur
lesuur 3 11.00 – 11.50 uur
lesuur 4 11.50 – 12.40 uur
pauze 12.40 – 13.10 uur
lesuur 5 13.10 – 14.00 uur
lesuur 6 14.00 – 14.50 uur
lesuur 7 14.50 – 15.40 uur
Lesrooster

Klik hier onder voor je klas en datum.

Vakanties
Eerste schooldag 20-08-2018
Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Carnavalsvakantie 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019
Activiteiten

De activiteiten voor schooljaar 2018-2019 worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Ziek, afspraak of verlof?

Ben je ziek of te laat?
Dan moet dit vóór  9.00 uur ‘s morgens telefonisch doorgegeven worden door één van je ouders of verzorgers.

Afspraak bij de dokter, tandarts, COA, GGD, etc.?

Afwezigheidsbriefje (verkrijgbaar bij de receptie) en afspraak- brief inleveren bij mentor vóór de afspraak.

Schoolgids

De informatie op deze website vervangt onze schoolgids.
Indien u een papieren exemplaar van de schoolgids wenst, kunt u dit aanvragen bij Sanela Hamzic.

Ouders

De school hecht veel waarde aan contacten met ouders/voogden. Het eerste contact vindt plaats bij de inschrijving van de leerling. De ouders worden dan nadrukkelijk uitgenodigd zich op ieder gewenst moment met vragen tot de school te wenden. Op hun beurt houden de mentoren de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter. Indien daar aanleiding toe is worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Ieder schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd, deze is terug te vinden in de jaarkalender.

Alleenstaande minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke voogden van het NIDOS. De NIDOS voogden worden beschouwd als ouders en als zodanig gelijkelijk behandeld.

Aanmelden

U kunt uw kind of leerling van uw school, of uzelf telefonisch aanmelden.

Telefoon: 0475-453618

Email: info@nt2mundium.nl

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de leeftijd (leerplichtig of niet) zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

De intake wordt verzorgd door:

Rik Krowinkel en Mieke van Montfort: leerplichtige leerlingen

Marlou Domurath: niet-leerplichtige leerlingen (niveau B1,B2 na inburgering). Meld je nu aan.

Download belangrijke documenten