Bureau Jeugdzorg

Alle kinderen en jongeren, ongeacht achtergrond of handicap, moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die naar vermogen participeren in het maatschappelijk leven. BJZ biedt gezinnen weer perspectief door aan te sluiten bij de eigen kracht van gezinnen én door ouders, kinderen en jongeren laagdrempelig en dicht bij huis met raad en daad te ondersteunen. Samen met het kind en zijn ouders of opvoeders onderzoekt BJZ hoe zij het heft weer in eigen hand kunnen nemen.

Meer informatie: www.bjzlimburg.nl

Bezoekadres: Mariagardestraat 64, 6041 HM Roermond
E-mailadres: midden-limburg@bjzlimburg.nl
Telefoon: 088-007 29 50