Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen

Nt2 Mundium College beschikt over een schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen waarop een beroep kan worden gedaan in geval van grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, agressie en geweld, discriminatie, racisme, (homo) seksuele intimidatie.
Naam schoolvertrouwenspersoon : Belinda Höfer.
Telefoonnummer: 0475 – 453 618