Niveau 3 – Zorgteam

De zorgcoördinator vormt het zorgteam op school. In het intern zorgoverleg (zorgteam, mentor en eventueel docenten) ligt het accent op het snel gezamenlijk beoordelen van signalen van problemen, het in gang zetten van lichte hulp voor de leerling en de ouders, en ondersteuning bieden aan de docent.  De leerling en ouders/verzorgers/voogden bij de zorgen betrekken en de terugkoppeling van degenen die het signaal inbrachten, zijn belangrijke aandachtspunten bij de bespreking van het intern zorgoverleg.

Er wordt voor een individuele leerling een verbetertraject opgesteld, uitgevoerd en samen met de ouders/verzorgers/voogden door gesprekken gemonitord.  Na een tijdje wordt dan gekeken of de gemaakte afspraken effect hebben en de leerling beter meedraait. Is dit niet het geval dan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt of de leerling wordt aangemeld bij het ZAT (niveau 4).