Koers van SOML

Het meerjarenbeleidsplan Pluk en Verwonder wijst ons tot 2026 de goede weg. Hierin staan goed onderwijs, goed werkgeverschap en veel keuze voor leerlingen en medewerkers centraal. Onze vier programmalijnen vormen ook de volgende jaren weer een belangrijke steun:

  • Leren van de leerling
  • Bouwen aan de leeromgeving
  • Investeren in medewerkers
  • Optimaliseren van de bedrijfsvoering

Meer informatie vind je op www.soml.nl.