Niveau 4 – ZAT

Is er meer expertise nodig om meer ondersteuning aan een leerling te bieden dan de school in huis heeft dan komt het zorgadviesteam (ZAT) in beeld. Hierin zitten externe instanties in die de zorgvraag samen met het zorgteam onderzoeken. Aan een overleg van het ZAT nemen naast het zorgteam ook de leerplichtambtenaar, schoolarts, maatschappelijk werker, Centrum voor Jeugd en Gezin-consulente en op verzoek een orthopedagoog deel. Met hen worden handelingsafspraken gemaakt die worden teruggekoppeld aan de betrokken mentor en docenten.  De mentor draagt zorg voor het bespreken van de afspraken met de leerling en ouders/verzorgers/voogd. De bespreking vindt plaats met een ondertekende toestemmingsverklaring. Is deze niet aanwezig, dan kan een casus anoniem besproken worden.