Niveau 4 – ZAT

Is er meer expertise nodig om meer ondersteuning aan een leerling te bieden dan de school in huis heeft dan komt het zorgadviesteam (ZAT) in beeld. Hierin zitten externe instanties in die de zorgvraag mee-onderzoeken. Met hen worden handelingsafspraken gemaakt die worden teruggekoppeld naar het zorgteam en vervolgens naar de betrokken mentor en docenten. Momenteel zitten een leerplichtambtenaar, schoolarts, maatschappelijk werker, Centrum voor Jeugd en Gezin-consulente, zorgcoördinator bij het ZAT-overleg. Een orthopedagoog kan  geconsulteerd  worden naar aanleiding van een besproken probleem bij een leerling. Bespreking vindt plaats met een ondertekende toestemmingsverklaring. Is deze niet aanwezig, dan kan een leerling anoniem besproken worden.