Taalwerkplaats

De taalwerkplaats heeft een ondersteunende functie in de taalleerbehoeften van de leerling. Een leerling of mentor kan met een specifieke hulpvraag terecht bij de taalwerkplaats. Binnen de taalwerkplaats werkt de leerling individueel of in een kleine groep aan zijn eigen individuele taaldoelen onder begeleiding van een docent.

De doelen zijn gericht op:

  • het herstellen van tekorten op een gebied van de Nederlandse taal, of
  • het herhalen van de leerstof, zodat de leerling met voldoende zelfvertrouwen verder kan gaan met de leerstof in de klas, of
  • het vooraf bestuderen van nieuwe leerstof, zodat de leerling voldoende zelfvertrouwen krijgt en niet meer tegen de les opziet.

Binnen de taalwerkplaats maken we gebruik van de NT2 expertise die aanwezig is in onze organisatie.