Visie

Nt2 Mundium College is een school voor de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). In gezamenlijkheid creëren we een veilige leeromgeving, waar anderstalige leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs. Hierbij staan de competenties van de individuele leerling centraal. Wij realiseren persoonlijk leren door maatwerk en bieden de leerlingen inzichten die verder reiken dan de lesstof. Wij creëren kansrijke groei door ontmoeting. De geweldige diversiteit in nationaliteiten, culturen en leeftijden, maakt dat wij zoveel maatwerk verwezenlijken.

De volgende drie speerpunten zien wij als rode draad bij het inrichten van onze school:

  • Groei in ontmoeting
  • Groei in talenten
  • Groei in leren

Lees meer in het Schoolplan 2021-2025 Nt2 Mundium College en het Jaarbeleidsplan 2022 Nt2 Mundium College.