Beleid lesuitval

Nt2 Mundium College probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar mogelijk worden lessen verplaatst als een docent afwezig is. Indien een docent langere tijd afwezig is wordt gezocht naar een vervanger. Tijdelijk kan hierdoor het aantal lessen voor een groep verminderd worden. Zo nodig worden bij meerdere groepen lessen verplaatst, om de uitval over verschillende groepen te verdelen. Tijdens door lesuitval ontstane tussenuren kunnen leerlingen zelfstandig werken op school.