Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. De onderwijsinspectie stelt eisen aan die kwaliteit. Dat hebben ze beschreven in het ‘waarderingskader’.

We stellen zelf ook eisen aan ons onderwijs. En we hebben natuurlijk plannen en doelen voor de toekomst. Die hebben we beschreven in ons schoolplan. Dat schoolplan sluit aan bij het meerjarenbeleidsplan ‘Pluk en Verwonder’ van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).

Op school houden een aantal personen zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt ook op het niveau van de stichting. Er vindt veel samenwerking tussen de scholen onderling en de stichting plaats. Zo kunnen we goed van elkaar leren. En kunnen we samen de onderwijskwaliteit verbeteren. We noemen dat ons ‘kwaliteitsstelsel’.

We volgen bijvoorbeeld de resultaten van leerlingen, hun ontwikkeling en hoe tevreden ze zijn. Zo kunnen we onze begeleiding, ons aanbod en onze manier van lesgeven steeds zo goed mogelijk laten aansluiten bij dat wat de leerlingen nodig hebben. U leest meer over onze aanpak in ons Schoolplan 2021-2025. In het Jaarbeleidsplan 2022 wordt kwaliteitszorg verder toegelicht.

Onze onderwijsresultaten vindt u op www.onderwijsinspectie.nl. Uitgebreide informatie over (de kwaliteit van) ons onderwijs vindt u op onze pagina op www.scholenopdekaart.nl.