Missie, visie en kernwaarden SOML

Visie

SOML biedt passend en zo persoonlijk mogelijk onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. Leerlingen kunnen hier hun eigen keuzes maken. Geen one size fits all, maar de mogelijkheid om de school en leerroute te vinden die het beste bij het kind past. We inspireren, raken en motiveren onze leerlingen. Hierdoor zijn zij straks met hun diploma in de hand klaar voor hun volgende stap in de samenleving.

Dat doen we niet alleen. Wij bereiden onze leerlingen samen met (overheids)instellingen, bedrijven en andere onderwijsaanbieders op hun toekomst voor. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, daar staat SOML voor.

Missie

De SOML-scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Alle scholen hebben hun eigen karakter. Door die diversiteit aan scholen, zorgt SOML ervoor dat leerlingen en ouders/verzorgers altijd iets te kiezen hebben. Zo kunnen leerlingen rekenen op onderwijs dat bij hen past. We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen verantwoordelijke burgers worden. Daarom is er veel aandacht voor burgerschapsvorming.

SOML heeft een goede positie in de regio. Dat komt mede door ons motto: ‘we doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen’. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Zij gedragen zich professioneel, staan open voor de mening van anderen en houden zich aan hun woord.

Centraal in deze missie staat dat leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. SOML heeft de visie op Persoonlijk Leren als volgt samengevat:

Ieder mens heeft kennis nodig om zijn toekomst vorm te geven. Om het leven te leiden dat hij wil leiden. Daarom geven we al onze leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Hun eigen talenten en interesses te ontdekken. Maar natuurlijk hoeven de leerlingen dat niet alleen te doen. Samen met de medewerkers stellen leerlingen hun eigen leerroute samen. Zo gaan ze op zoek naar een goede manier om zichzelf te blijven ontwikkelen.

We zorgen voor een rijke leeromgeving. De kwaliteit van ons onderwijs en een heldere structuur staan daarin voorop. Onze medewerkers stimuleren leerlingen steeds om nieuwe uitdagingen te zoeken. Want persoonlijke groei staat voorop. Binnen onze leeromgeving draait het dus om de ontmoeting met anderen. Leerlingen leren van elkaar en moedigen elkaar aan. Zo kunnen ze (samen) onderzoeken wat ze willen (en moeten) leren. En ze leren hoe ze dat het beste doen. Zo kunnen leerlingen hun eigen toekomst vormgeven. Dat is de kern van persoonlijk leren: leren in ontmoeting.

Kernwaarden

We werken aan onze missie vanuit de volgende kernwaarden :

Vertrouwen
Wij gaan uit van vertrouwen in en op elkaar. Vertrouwen is de basis voor het creëren van professionele ruimte en verantwoordelijkheid dragen over die ruimte.

Verantwoordelijkheid
Leerlingen en medewerkers nemen verantwoordelijkheid over hun persoonlijke succes en welzijn, het succes en welzijn van de ander én van de omgeving.

Ontwikkeling
Wij dagen leerlingen en medewerkers steeds uit met nieuwe vragen. Zij kijken met een open, nieuwsgierige blik naar zichzelf én naar buiten. Zo blijven zij hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Leren is dus de grondhouding.

Verbinding
SOML is een ontmoetingsplaats. Iedereen werkt met respect voor elkaar aan verbinding tussen disciplines en maatschappelijke opvattingen en vragen. Verschillen leiden hierbij tot nieuwe ideeën en vernieuwing.