Lessentabel

Op Nt2 Mundium College werken we met lessen van 50 minuten. Het onderwijsprogramma legt de nadruk op de verwerving van de Nederlandse taal. In de leerlijnen wordt onderwijs gegeven passend bij het uitstroomprofiel van de leerling.
De onderstaande vakken worden in de leerlijnen aangeboden.

Vak Intake Alfabetisering Praktijk MBO ob MBO bb VO ob VO bb VMBO TL
NT2 16 19 16 14 12 18 15 9
Rekenen / Wiskunde 4 4 4 4 5 5 4 5
Engels 3 3 4 4
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Beeldende Vorming 2 2 2 2 2 2
Mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1
Horeca 2 2 2
Groen 2
Mens en Maatschappij 3 2 2
Geschiedenis 2
Maatschappijleer 1
Maatschappijkunde 2
Biologie 2 4
Economie 2
LOB 1
Stage 4
Keuzevak Heftruck (3)
Totaal 25 30 29 28 31 30 32 32

Onderwijstijd

Het onderwijs in de eerste opvang anderstaligen is een maatwerktraject. Het doel is de leerlingen voor te bereiden op doorstroom naar vervolgonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs geldt sinds 2015/2016 een urennorm voor de gehele opleiding. Onze leerlingen zijn ingeschreven in het vmbo en voor deze opleiding geldt een urennorm van 3700 uur voor de vier leerjaren samen. Het maatwerktraject van de leerling betreft ook de onderwijstijd. In de intake zijn bijvoorbeeld aanzienlijk minder lessen per week gepland dan in een bovenbouw groep.

Tot de onderwijstijd rekenen wij naast de lessen ook de individuele, klassikale en school activiteiten zoals: excursies, workshops, sportdagen, huiswerkbegeleiding, taalwerkplaats, activiteiten na de reguliere lestijden gericht op persoonlijke, culturele en sportieve ontwikkeling en toetsdagen.