Leerlingparticipatiebeleid

Nt2 Mundium College beschikt over een leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert meerdere keren per jaar onder begeleiding van docenten van de school. De leerlingenraad dient als klankbord voor de schoolleiding en geeft gevraagd en ongevraagd haar advies en mening.

Een leerling van de school is tevens lid van de medezeggenschapsraad.