Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken is onderdeel van de AVG. Zijn gegevens ergens terecht gekomen waar ze niet horen? En heeft dat (misschien) ernstige gevolgen? Dan moeten we misschien een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moeten we ook de mensen die betrokken zijn informeren. Dat hoeft niet altijd. Officieel is de voorzitter van het college van bestuur hiervoor verantwoordelijk.

Om datalekken op te sporen hebben we de hulp van anderen nodig (zoals collega’s, ouders en leerlingen). Denkt u dat er (misschien) een datalek is? Dan moet dat meteen gemeld worden bij de privacy officer van SOML. Op www.soml.nl/over-soml/ict-privacy/ leest u hoe dat kunt doen.