Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken is onderdeel van de AVG. Dat betekent dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een ernstig data-lek is. In dat geval is communicatie hierover essentieel. Betrokkenen (en soms ook de media) moeten soms worden geïnformeerd. Officieel is de voorzitter College van Bestuur van SOML hiervoor verantwoordelijk. Signalen uit de buitenwereld kunnen ons helpen mogelijke datalekken op te sporen. Om deze signalen zo goed mogelijk op te vangen heeft SOML het Gebruikersreglement ICT. Een belangrijke rol ligt bij de collega’s van de SOML-scholen. Is er (misschien) een datalek? Dan moet dat direct worden gemeld bij de Privacy Officer van SOML. Dit kan via een mail naar privacy@soml.nl.