Informatieplicht aan gescheiden ouders

Alle ouders mogen volgens de wet informatie over (de groei en het functioneren van) hun kind van de school krijgen. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. De school vindt het belangrijk dat gescheiden ouders zoveel mogelijk samen naar informatie- en/of ouderavonden komen. Kan dat niet? Dan verwachten we dat de ouders elkaar vertellen wat de school heeft gezegd. In de praktijk informeert in vrijwel alle gevallen de met het gezag belaste ouder de andere ouder over de ontwikkelingen van het kind. Is ook dat niet mogelijk? Neem dan contact op met de school.

De informatie wordt niet verstrekt als:

  • de school de informatie niet (op dezelfde manier) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen;
  • als het verschaffen van de informatie tegen het belang van het kind ingaat. Dat kan dan blijken uit rapporten van psychologen of artsen.

Meer informatie hierover vindt u op www.soml.nl/documenten
https://www.soml.nl/assets/files/protocol-informatievoorziening-gescheiden-ouders-opgemaakte-versie-na-instemming-gmr-juli-2023.pdf