Informatieplicht aan gescheiden ouders

Beide ouders hebben volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over hun kind. De school vindt het dan ook belangrijk dat gescheiden ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden komen. Als dat niet kan of wenselijk is, dan verwacht de school dat de ene ouder, de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk? Neem dan contact op met de school over de wijze van informatievoorziening. De school hoeft geen informatie te verstrekken als dat niet in het belang van het kind is – dat dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen.