Informatieplicht aan gescheiden ouders

Alle ouders hebben volgens de wet recht op informatie van de school over de groei en het functioneren van hun kind. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. De school vindt het daarom belangrijk dat gescheiden ouders zoveel mogelijk samen naar informatie- en/of ouderavonden komen. Kan dat niet? Dan verwachten we dat de ouders elkaar informeren. In de praktijk informeert in vrijwel alle gevallen de met het gezag belaste ouder de andere ouder over de ontwikkelingen van het kind. Is ook dat niet mogelijk? Neem dan contact op met de school.

De informatie wordt niet verstrekt als:

  • de school de informatie niet (op dezelfde manier) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen;
  • als het verschaffen van de informatie tegen het belang van het kind ingaat. Dat kan dan blijken uit rapporten van psychologen of artsen.

Meer informatie hierover vindt u op www.soml.nl/documenten