Gedragsregels SOML

De basis voor succesvol leren is kunnen werken in een omgeving waar je kunt zijn wie je bent en waar jij je veilig en gewaardeerd voelt. Maar wat jij veilig vindt, is misschien niet wat een ander veilig vindt. Daarover voeren wij het gesprek met elkaar. Zodat we een beter beeld krijgen van wat we samen van belang vinden. Er gelden echter samenlevingsregels voor iedereen die ons (jou, mij, ons allemaal) helpen zorgvuldig met elkaar om te gaan.

  1. We tonen respect

Op deze school verwachten we van iedereen respect voor elkaar. Zo tonen medewerkers respect voor leerlingen en hun ouders / verzorgers, leerlingen en ouders / verzorgers voor elkaar en de medewerkers, enzovoort. Respectvol zijn betekent ook dat je de privacy van een ander eerbiedigt.

  1. We komen afspraken na

Om respectvol met elkaar om te gaan, verwachten we dat iedereen zijn afspraken nakomt of tijdig overlegt wanneer dit niet mogelijk is. Dit geldt voor het maken van huiswerk door leerlingen, het nakijken van toetsen door leraren, het verschijnen op afspraken door ouders / verzorgers en medewerkers, het op tijd inleveren van zaken binnen de school, enzovoort.

  1. We gaan netjes en voorzichtig om met het schoolterrein en eigendommen van anderen

We zijn elke dag met honderden mensen op het schoolterrein aanwezig. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar dit terrein netjes houden en voorzichtig zijn met de eigendommen van anderen. We vernielen niets van anderen en gooien afval in de juiste afvalbak. En medewerkers ruimen hun lokaal en werkplek op en zorgen ervoor dat het school is.

  1. We gaan zorgvuldig om met devices

De smartphone, laptop en andere devices hebben tal van prachtige mogelijkheden om in contact met elkaar te blijven, informatie te verzamelen en te delen met elkaar, foto’s te maken, je agenda bij te houden, spelletjes te doen enzovoort. Dat betekent wel dat je er ook verkeerde dingen mee kunt doen, zoals pesten of iemand ongewild fotograferen, filmen of (geluids)opnames maken. Op deze school gaan we daarom zorgvuldig om met devices. De meeste afspraken liggen voor de hand als je vanuit respect voor de ander en jezelf denkt. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar misschien goed om toch te noemen: tijdens de les of in gesprekken wordt er niet gebeld of geappt, worden er niet ongevraagd foto’s, filmpjes of geluidsopnames gemaakt en staat het geluid uit. Dat geldt voor iedereen. Natuurlijk mogen de devices worden gebruikt om bijvoorbeeld op afgesproken momenten informatie te verzamelen tijdens bepaalde lessen of om je agenda bij te houden.

We werken samen in de public cloud van SOML. Ook daar gelden de regels voor. Zo is het van belang dat je ervoor zorgt dat je hier veilig gebruik van maakt. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er geen virussen op je devices komen en je wachtwoord voor jezelf te houden.

  1. We zijn aanspreekbaar

Als iemand zich binnen de school niet aan de wet of onze samenlevingsregels houdt, dan mag iedereen hem of haar daar respectvol op aanspreken. We gaan ervan uit dat iedereen aanspreekbaar is en dat iedereen bereid is om zijn gedrag te veranderen als dat nodig is. Luistert iemand niet naar je? Dan kun je naar je mentor, de schoolleiding of de vertrouwenspersoon stappen. Dan wordt het door die persoon opgepakt, niet genegeerd. Want alleen door aan te spreken op ongewenst gedrag wordt een veilige omgeving gecreëerd.

Vaststelling

De bovenstaande gedragsregels zijn vastgesteld door het College van Bestuur van SOML op 7 april 2022 met instemming van de GMR (29 maart 2022): “Gedragsregels SOML“.