Ouders en verzorgers

De school hecht veel waarde aan contacten met ouders of verzorgers. Het eerste contact vindt plaats bij de inschrijving van de leerling. De ouders of verzorgers worden dan nadrukkelijk uitgenodigd zich op ieder gewenst moment met vragen tot de school te wenden. Op hun beurt houden de mentoren de ouders of verzorgers op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter. Indien daar aanleiding toe is worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Ieder schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd, deze is terug te vinden in de jaarkalender.

Alleenstaande minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke voogden van het NIDOS. De NIDOS voogden worden beschouwd als ouders en als zodanig gelijkelijk behandeld.