Schaderegeling en verzekering

Is er schade opgelopen? Dan moet u zo snel mogelijk met de school contact opnemen. U krijgt dan een schadeformulier. Dit levert u ingevuld weer in bij de administratie. U moet dan ook een verklaring van de eigen verzekeraar met meer informatie over uw eigen risico toevoegen. De schooladministratie zendt deze documenten en de originele rekeningen naar de schade-afdeling van Zicht risico- en verzekeringsadviseurs. Zij zorgen indien nodig / mogelijk voor de verdere afhandeling van de schadevergoeding.

U vindt de teksten en voorwaarden van al onze schaderegelingen op www.soml.nl/documenten

Voor vragen kunt u contact opnemen met meneer Smeets via 0475 – 213046 of m.smeets@soml.nl.