Decaan

De decanen verzorgen loopbaangesprekken met leerlingen en verschaffen informatie over beroep- en studiemogelijkheden. Ze ondersteunen de leerling in het maken van een studiekeuze. De decanen zijn het aanspreekpunt voor mentoren, ouders, leerlingen en vervolgopleidingen. Ze begeleiden de leerling met de aanmelding en volgen de voortgang hiervan. De decaan draagt zorg voor een warme overdracht met de vervolgopleiding.