Gezondheidsbeleid

SOML heeft een actief gezondheidsbeleid. We proberen daarmee gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Rookbeleid

Vanaf 1 januari 2021 is een rookvrij schoolplein wettelijk verplicht. In alle gebouwen en op alle schoolpleinen van SOML mag er dus niet gerookt worden. Alle vormen van elektronisch roken (bijv. de e-sigaret en de shisha-pen) vallen onder het wettelijke rookverbod, ook als ze geen nicotine of tabak bevatten.

Beleid medisch handelen en medicijnverstrekking

We krijgen soms de vraag om een leerling medicijnen toe te dienen die door een arts zijn voorgeschreven. Of we krijgen de vraag om medische handelingen uit te voeren, die normaal alleen door bevoegd zorgpersoneel mogen worden uitgevoerd. Zo’n handeling brengt dus een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Onze medewerkers zijn daar niet voor opgeleid. Ze zullen dus extra training(en) moeten volgen om zo’n handeling uit te kunnen en mogen voeren. Dat kunnen we onze medewerkers volgens het arbeidsrecht niet verplichten.

Meer informatie vindt u in het beleidskader medisch handelen en medicijnverstrekking op de website van Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl/documenten. Neem voor de mogelijkheden contact op met de school.