Leerroutes

In samenwerking met ITTA hebben wij uitstroomprofielen opgesteld en vastgesteld wat er nodig is om het beoogde eindniveau te behalen. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn gekoppeld. Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn geplaatst kunnen worden.

In het schema hieronder staan de verschillende uitstroomprofielen en de mogelijke route die een leerling op Nt2 Mundium College doorloopt.