Bevoegd gezag

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. SOML heeft ook een Raad van Toezicht.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Bezoekadres : Heinsbergerweg 180, 6045 CK Roermond
Postadres : Postbus 975, 6040 AZ Roermond

College van Bestuur:
drs. Thieu Kikken, voorzitter
Paul Slegers RA, lid

Raad van Toezicht:
Drs. Frans Jeurissen, voorzitter
Drs. Monique van Kleef
Drs. Leo Urlings
Dhr. Peter Tijs
Mr. Marjo Hendriks MBA

Meer informatie vindt u op de website www.soml.nl
U kunt ook mailen naar soml@soml.nl
SOML is telefonisch bereikbaar via 0475 – 322324