Bevoegd gezag

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Bezoekadres : Heinsbergerweg 180, 6045 CK Roermond
Postadres : Postbus 975, 6040 AZ Roermond

College van Bestuur:
de heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
de heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid

Raad van Toezicht:
De heer mr. F.L.J. van Vloten, voorzitter
Mevrouw drs. M.L.I. van Kleef, secretaris
De heer F.M. Jeurissen, lid
De heer drs. L.J. Urlings, lid
Mevrouw drs. C.M.G. van der Aa, lid

Meer informatie vindt u op de website www.soml.nl
U kunt ook mailen naar soml@soml.nl
SOML is telefonisch bereikbaar via 0475 – 322324