Gebruik van ICT

Nt2 Mundium College maakt gebruik van een stichtingsbreed glasvezelnetwerk. Iedereen die het netwerk van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gebruikt wordt geacht kennis genomen te hebben van de Gebruikersreglement ICT. Verder dient men zich te realiseren dat er gebruik wordt gemaakt van de publieke clouddiensten van Google (o.a. Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden uitdrukkelijk niet de voorwaarden van SOML, maar die van Google.