Burgerschap

We bereiden onze leerlingen voor op het het succesvol deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats het leren van de Nederlandse taal. Om jouw eigen plek te vinden in de Nederlandse samenleving is meer nodig dan alleen Nederlands spreken. Naast de taal is het net zo belangrijk om te leren over de Nederlandse samenleving. Zonder deze kennis en ervaring is succesvol zijn op de school waar de studie vervolgd wordt, in het werk en in de woonomgeving niet mogelijk. Burgerschapsvorming is daarom een belangrijk doel in al onze lessen. De diverse aspecten van de Nederlandse samenleving, de geldende normen en waarden en democratische principes komen leerlingen gedurende de lesdag daarom ook voortdurend tegen.