Privacybeleid

In Nederland kennen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin staat hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. De eisen die de AVG stelt, gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling, is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Op de SOML-website is een privacyreglement gepubliceerd waarin men kan lezen hoe SOML met privacy omgaat. Vragen over privacy kunnen gesteld worden bij Leon van Lare RI, de Privacy Officer van SOML, via privacy@soml.nl

Lees ook