Aanmelden

U kunt uw kind of leerling van uw school, of uzelf telefonisch aanmelden.

Telefoon: 0475-453618

E-mailadres: info@nt2mundium.nl

Na de aanmelding volgt een aanmeldgesprek. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de leeftijd (leerplichtig of niet) zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

Volwassenen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier voor volwassenen.

De aanmelding wordt verzorgd door Rik Krowinkel.