Aanmelden

U kunt uw kind of leerling van uw school aanmelden door een e-mail te sturen aan aanmelding@nt2mundium.nl.
De aanmelding wordt verzorgd door Rik Krowinkel en Bouchra Kiki.

Na de aanmelding volgt een aanmeldgesprek. Het is de bedoeling dat zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s)/voogd bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

Aanmelding volwassenen

Volwassenen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier voor volwassenen.