Inspectie van het Onderwijs

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken.

Telefoon:
Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur)

Postadres:
Postbus 2730
3500 GS UTRECHT