Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenroute

We proberen klachten natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch een klacht, of maakt u zich zorgen? Dan proberen we daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

De meeste klachten zijn vaak eenvoudig op te lossen. Bespreek een klacht daarom altijd eerst met de persoon zelf, de mentor of de vertrouwenspersoon. Lukt dat niet? Of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Neem dan contact op met de schoolleiding. Gaat uw klacht over de schoolleiding? Dan kunt u terecht bij het college van bestuur van SOML.

We hebben deze route beschreven in onze klachtenregeling en klachtenroute. Deze vindt u op de website van SOML via www.soml.nl/documenten.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon

Zijn er klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld? Of voelt iemand zich op een andere manier onveilig op school? Dan kan men zich melden bij onze interne vertrouwenspersonen op school. De vertrouwenspersoon werkt op school. Deze persoon biedt hulp, geeft advies en bespreekt de mogelijkheden. U kunt onze vertrouwenspersoon mevrouw Belinda Höfer bereiken via b.hofer@nt2mundium.nl en via het telefoonnummer van de school 0475-453 618.

Externe vertrouwenspersoon

U kunt ook terecht bij een vertrouwenspersoon die niet bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg werkt. We noemen dit een externe vertrouwenspersoon. Ook hier kunt u met klachten of zorgen terecht. De externe vertrouwenspersonen zijn meneer Funs Uiting (vertrouwenspersoon.soml@gmail.com) en mevrouw Lonneke Martens (ekgmmartens@gmail.com).

Landelijke Klachtencommissie

Komt u er niet uit met de school? Of is een klacht volgens u niet goed opgelost? Dan kunt u uw klacht naar het college van bestuur van SOML sturen. Als het nodig is wordt uw klacht (ook) doorgestuurd naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Daar kunt u ook zelf een klacht indienen via:

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT

Tel.: 030-28 09 590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl