Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenroute

We proberen klachten natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch een klacht, of maakt u zich zorgen? Dan proberen we daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

De meeste klachten zijn vaak gelukkig eenvoudig op te lossen. Het is daarom belangrijk dat u een klacht altijd eerst bespreekt met de direct betrokkene, de mentor of de vertrouwenspersoon.
Lukt dat niet? Of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u terecht bij de schoolleiding. Gaat uw klacht over de schoolleiding? Dan kunt u terecht bij het college van bestuur van SOML.

We hebben deze route beschreven in onze klachtenregeling en klachtenroute. Deze vindt u op de website van SOML via www.soml.nl/documenten.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon

Zijn er klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld? Of voelt iemand zich op een andere manier onveilig op school? Dan kan men zich melden bij onze interne vertrouwenspersonen op school. De vertrouwenspersoon werkt op school. Deze persoon biedt hulp, geeft advies en bespreekt de mogelijkheden. U kunt onze vertrouwenspersoon mevrouw Belinda Höfer bereiken via b.hofer@nt2mundium.nl en via het telefoonnummer van de school 0475-453 618.

Externe vertrouwenspersoon

Stichting Onderwijs Midden-Limburg kent ook twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet aan onze organisatie verbonden. Ook hier kunt u met klachten of zorgen terecht. De externe vertrouwenspersonen zijn meneer Funs Uiting (vertrouwenspersoon.soml@gmail.com) en mevrouw Lonneke Martens (ekgmmartens@gmail.com).

Landelijke Klachtencommissie

Komt u er niet uit met de school? Of is een klacht volgens u niet goed opgelost? Dan kunt u uw klacht naar het College van Bestuur van SOML sturen. Als het nodig is wordt uw klacht (ook) doorgestuurd naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Daar kunt u ook zelf een klacht indienen via:

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508AD UTRECHT

Tel.: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Integriteit en misstanden

SOML heeft een klokkenluidersregeling (‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een
misstand’) en een integriteitscode. Daarmee houden we ons aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De teksten staan op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl/documenten. Voor meer informatie en meldingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.