Schoolkosten

Nt2 Mundium College vraagt van ouders geen vrijwillige ouderbijdrage. De leerlingen ontvangen op de eerste lesdag een startpakket. Daarna verwachten we van ouders/verzorgers dat verbruiksmateriaal zoals schriften en pennen zelf wordt aangeschaft.