Gebruik beeldmateriaal

Het is heel belangrijk dat we voorzichtig omgaan met persoonsgegevens van kinderen. Beeldmateriaal wordt gezien als bijzondere persoonsgegevens. Als een school foto’s of video’s van leerlingen gebruikt, dan is daar altijd toestemming van ouders voor nodig. Als de leerling 16 jaar of ouder is, moet de leerling daar zelf toestemming voor geven.