Gebruik beeldmateriaal

Het is heel belangrijk dat we voorzichtig omgaan met persoonsgegevens van kinderen. Foto’s en video worden gezien als bijzondere persoonsgegevens. Dat betekent dat wanneer een school foto’s of video’s van leerlingen wil gebruiken, men daar altijd toestemming voor moet vragen. Is een leerling jonger dan 16 jaar? Dan moeten ouders / voogd toestemming geven. Is de leerling 16 jaar of ouder? Dan moet de leerling zelf toestemming geven.

Voor publicatie van foto’s waarbij leerlingen herkenbaar in beeld zijn, vragen we altijd vooraf toestemming aan de leerlingen en zo nodig aan ouders / voogd.