Gebruik beeldmateriaal

Het is heel belangrijk dat we voorzichtig omgaan met persoonsgegevens van kinderen. Foto’s en video’s zijn bijzondere persoonsgegevens. Dat betekent dat de school altijd toestemming moet vragen voordat we foto’s of video’s van leerlingen of collega’s gebruiken. Is een leerling jonger dan 16 jaar? Dan moeten ouders / verzorgers toestemming geven. Is de leerling 16 jaar of ouder? Dan moet de leerling zelf toestemming geven.

Voor publicatie van foto’s waarbij leerlingen herkenbaar in beeld zijn, vragen we altijd vooraf toestemming aan de leerlingen en zo nodig aan ouders / voogd.