Passend onderwijs

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp of andere uitleg nodig. En soms past het onderwijs op een andere, speciale school, beter bij het kind. In al deze gevallen krijgt het kind passend onderwijs. In deze brochure van de rijksoverheid vindt u meer informatie over passend onderwijs.

Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs. Het zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom goed naar de onderwijsbehoefte van elke leerling. En ze bieden hulp als dat nodig is. Zo kunnen jongeren zo dicht mogelijk bij huis naar school.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke hulp de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u hier.

Samenwerkingsverband & ondersteuningsplan

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk ondersteund worden, werken veel scholen samen in het ‘Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg‘. Zo kunnen ze gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring.

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan. Daarin staat welke hulp er in de regio wordt geboden. Op de website voor ouders, verzorgers en jeugd staan links naar extra informatie.
Meer informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op www.swvvomiddenlimburg.nl

Contact

Komt u er met de school niet goed uit? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband. Meer informatie vindt u op deze website. Een onafhankelijk persoon praat dan met u en denkt met u mee. Deze persoon is er om u als ouder te helpen.

Wilt u liever iemand spreken van het samenwerkingsverband, dan kunt u hier terecht:

Jagerstraat 2
6042 KA Roermond
06 39 84 18 55
info@swvvomiddenlimburg.nl

Kan ook het samenwerkingsverband u niet helpen? Dan kunt u terecht bij Onderwijsconsulenten. Zij denken graag met u mee over een passende oplossing. Meer informatie is te vinden op deze website.