Onderwijsovereenkomst meerderjarige leerling

Als een leerling achttien wordt dan is hij meerderjarig. Hij is dan ‘bevoegd tot handelen’. Een leerling kan er dan dus voor kiezen om zelf zijn schoolzaken te regelen. Bijvoorbeeld het aanvragen van verlof. Een leerling beslist vanaf dat moment ook zelf of hij zijn persoonsgegevens wil delen met anderen. In de meeste gevallen zal het daarbij om zijn ouders gaan. In Somtoday moet een meerderjarige leerling toestemming geven om zijn ouders/verzorgers toegang te geven tot zijn gegevens.