Volwassenen

Naast het onderwijs aan leerplichtige leerlingen, verzorgt Nt2 Mundium College ook onderwijs aan volwassenen die de inburgering voltooid hebben. De cursisten beheersen na de inburgering de Nederlandse taal minimaal op A2 niveau. Door lessen te volgen kan het niveau van het Nederlands tot B2 groeien. Ook als u niet inburgeringsplichtig bent kunt u zich aanmelden om uw beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. In dat geval kan uw niveau ook lager dan A2 zijn.