Volwassenen

Naast het onderwijs aan leerplichtige leerlingen, verzorgt Nt2 Mundium College ook onderwijs aan volwassenen die de inburgering voltooid hebben. De cursisten beheersen na de inburgering de Nederlandse taal minimaal op A2 niveau. Door lessen te volgen kan het niveau van het Nederlands tot B2 groeien. Ook als u niet inburgeringsplichtig bent kunt u zich aanmelden om uw beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. In dat geval kan uw niveau ook lager dan A2 zijn.

Bij ons kunt u bij voldoende resultaten uw Staatsexamens Nederlands I en II halen. Dit vergroot uw kansen op werk en opleiding.

Wilt u uw beheersing van de Nederlandse taal verbeteren, neem dan contact met ons op:

  Bent u inburgeringsplichtig?

  Heeft u de inburgering afgesloten?

  Niet inburgeringsplichtig

  U bent niet inburgeringsplichtig als u:

  • een Nederlands paspoort heeft;
  • afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland;
  • jonger bent dan 18 jaar;
  • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was;
  • over Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt;
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).