Integriteit en misstanden

Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML de Integriteitscode vastgesteld.

U kunt de tekst van de integriteitscode vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg op de pagina Klachten en integriteit.

Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML zowel een regeling Melden vermoeden misstanden in het Voortgezet Onderwijs en een code Integriteit.

Voor informatie en meldingen met betrekking tot bovenstaande regelingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen integriteit:

Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com

Naam: mevr. L. Martens
E-mail: ekgmmartens@gmail.com