Privacywet / AVG

De eisen die de AVG stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Op de SOML-website is een privacyreglement gepubliceerd, waarin men kan nalezen hoe SOML met privacy omgaat. Vragen omtrent privacy kunnen gesteld worden bij Leon van Lare RI, de Privacy Officer van SOML, via privacy@soml.nl.

Toestemming gebruik nieuwe media

Sociale media maken in onze samenleving inmiddels deel uit van de communicatiemogelijkheden. Het is tegenwoordig mogelijk met diverse soorten devices opnames te maken. Het is hierdoor ondoenlijk geworden om voorafgaand aan openbare plaatsing iedereen afzonderlijk toestemming te vragen.
Eind 2018 Midden 2019 zal SOML met beleid komen hoe om te gaan met toestemming beeldmateriaal van leerlingen.

Lees ook