Missie en kernwaarden SOML

Missie

De SOML-scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Al onze scholen hebben hun eigen karakter. Door die diversiteit aan scholen, zorgt SOML ervoor dat leerlingen en ouders/verzorgers altijd iets te kiezen hebben. Zo kunnen onze 7000 leerlingen rekenen op onderwijs dat bij hen past.

We inspireren, raken en motiveren onze leerlingen. Hierdoor zijn zij straks met hun diploma in de hand klaar voor hun volgende stap in de samenleving. We vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen verantwoordelijke burgers worden. Daarom is er veel aandacht voor burgerschapsvorming. Dat doen we niet alleen. Wij bereiden onze leerlingen samen met (overheids)instellingen, bedrijven en andere onderwijsaanbieders op hun toekomst voor. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, daar staat SOML voor.

Centraal in deze missie staat dat leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. SOML heeft de visie op Persoonlijk Leren als volgt samengevat:

Ieder mens heeft kennis nodig om zijn toekomst vorm te geven. Om het leven te leiden dat hij wil leiden. Daarom geven we al onze leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Hun eigen talenten en interesses te ontdekken. Maar natuurlijk hoeven de leerlingen dat niet alleen te doen. Samen met de medewerkers stellen leerlingen hun eigen leerroute samen. Zo gaan ze op zoek naar een goede manier om zichzelf te blijven ontwikkelen.

We zorgen voor een rijke leeromgeving. De kwaliteit van ons onderwijs en een heldere structuur staan daarin voorop. Onze medewerkers stimuleren leerlingen steeds om nieuwe uitdagingen te zoeken. Want persoonlijke groei staat voorop. Binnen onze leeromgeving draait het dus om de ontmoeting met anderen. Leerlingen leren van elkaar en moedigen elkaar aan. Zo kunnen ze (samen) onderzoeken wat ze willen (en moeten) leren. En ze leren hoe ze dat het beste doen. Zo kunnen leerlingen hun eigen toekomst vormgeven. Dat is de kern van persoonlijk leren: leren in ontmoeting.

Kernwaarden

We werken aan onze missie vanuit de volgende kernwaarden*:

Vertrouwen
Wij gaan uit van vertrouwen in en op elkaar. Vertrouwen is de basis voor het creëren van professionele ruimte en verantwoordelijkheid dragen over die ruimte.

Verantwoordelijkheid
Leerlingen en medewerkers nemen verantwoordelijkheid over hun persoonlijke succes en welzijn, het succes en welzijn van de ander én van de omgeving.

Ontwikkeling
Wij dagen leerlingen en medewerkers steeds uit met nieuwe vragen. Zij kijken met een open, nieuwsgierige blik naar zichzelf én naar buiten. Zo blijven zij hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Leren is dus de grondhouding.

Verbinding
SOML is een ontmoetingsplaats. Iedereen werkt met respect voor elkaar aan verbinding tussen disciplines en maatschappelijke opvattingen en vragen. Verschillen leiden hierbij tot nieuwe ideeën en vernieuwing.

* Kernwaarden zijn de belangrijkste ideeën van een persoon of een groep / organisatie. Deze ideeën hebben invloed op onze beslissingen en ons gedrag. Ze helpen ons begrijpen waarom (en hoe) we dingen doen.