Veiligheid: vertrouwensinspecteur

Twijfelt u over wat u moet doen? Of is er een gevaar voor meerdere personen in de organisatie? Dan kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Een vertrouwensinspecteur zal nooit zorgen voor een directe oplossing. Maar de inspecteur zal wel naar u luisteren en u verder helpen. Als het nodig is kan de vertrouwensinspecteur ook advies geven over het indienen van een officiële klacht of een aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Let op: een vertrouwensinspecteur behandelt geen losse klachten. Daarvoor kunt u zoals eerder beschreven terecht bij onze vertrouwenspersonen of de schooldirectie.