Integriteit

SOML heeft een klokkenluidersregeling (‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een
misstand’) en een integriteitscode. Daarmee houden we ons aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De teksten staan op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl/documenten. Voor meer informatie en meldingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.