Integriteit en misstanden

SOML heeft een regeling ‘Melden vermoeden misstanden in het Voortgezet Onderwijs’ en een integriteitscode. Zo voldoen we aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. U kunt de teksten vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl. Voor meer informatie en meldingen met betrekking tot bovenstaande regelingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.

Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com

Naam: mevr. L. Martens
E-mail: ekgmmartens@gmail.com