Taaldorp

7 juni 2022

Vandaag laten leerlingen in het Taaldorp zien dat ze in reële situaties diverse taken kunnen uitvoeren. Van een bezoek aan de markt tot een bezoek aan de gemeente. Voor elke situatie liggen verschillende taken klaar, die leerlingen ook in het echt tegenkomen. De opdrachten zijn aangepast aan het taalniveau van de leerlingen. In de lessen is aandacht voor taalvaardigheid in de verschillende situaties.

Het Taaldorp heeft meerdere doelen. Zo willen we leerlingen vertrouwd maken met situaties die ze dagelijks tegenkomen. Het vergroot zo hun zelfredzaamheid en vertrouwen in deze situaties. Tevens dient het als een formeel toetsmoment om te bepalen op welk taalniveau de leerlingen zich bevinden. Met de feedback van de docenten kunnen de leerlingen vervolgens hun taaldoelen verder vormgeven.

Dit eerste taaldorp waar alle leerlingen van de school aan deelnemen was een groot succes. Het volgende taaldorp vindt plaats in de eerste helft van volgend schooljaar.

Terug naar het overzicht