Ambulante Begeleiding NT2

4 maart 2021

In het artikel NT2 ondersteuning IN de klas op de website van tijdschrift Les beschrijft Maril Borrenbergs hoe Nt2 Mundium College op de scholen van het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Limburg leerlingen en docenten ondersteuning biedt. De begeleiding vindt plaats in de vorm van ambulante begeleiding die bekostigd wordt door het samenwerkingsverband.

“Na een intensieve NT2-periode op een ISK stroomt een jongere door naar het regulier voortgezet onderwijs. ‘Ontvangende’ vo-scholen gaan er meestal vanuit dat doorgestroomde ISK-leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om zich te redden in de nieuwe leeromgeving. Die conclusie blijkt vaak niet juist. Nt2 Mundium College in Roermond biedt structureel hulp op vo-locaties, zowel aan (NT2-)leerlingen als aan docenten. Bijzonder is dat de hulp aan leerlingen plaatsvindt IN de klas.”
Terug naar het overzicht