Mondkapjes verplicht als je loopt

23 oktober 2020

Draag een mondkapje, alsjeblieft - Please wear a mouth mask - يرجى ارتداء قناع الفم - Proszę nosić maskę na usta -  በጃኹም ንውሕስነትና መከላኸሊ ኣፍ ንጠቀም::

Vanaf maandag 26 oktober is het dragen van mondkapjes in de verkeersruimten van alle SOML scholen verplicht. Voor onze school geldt het verplicht dragen van het mondkapje voor de gangen, de trappenhuizen en de aula. Tijdens de pauzes wordt natuurlijk ook gegeten en gedronken. Om verwarring te voorkomen, geldt in zijn algemeenheid:

  • Mobiel met mondkapje.
  • Zitten zonder mondkapje.

Voor de leswisselingen geldt het volgende:

  • De leerlingen komen het lokaal binnen met het mondkapje op en zetten deze af zodra ze zitten.
  • Op het einde van de les zetten de leerlingen het mondkapje op en verlaten het lokaal.

Aan leerlingen en ouders/verzorgers/voogden is op 22 oktober  de onderstaande brief gestuurd:

Afgelopen maart hebben we de school een periode moeten sluiten door covid-19. Na de zomervakantie konden we alle leerlingen weer fysiek op onze school ontmoeten. Wat hadden we dat gemist!

Er is een flinke stijging van het aantal besmettingen covid-19 en de landelijke maatregelen werden dan ook op 13 oktober door ons kabinet verder aangescherpt. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen in het verder terugdringen van het aantal besmettingen. In afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting SOML is besloten om het dringend advies om mondkapjes te dragen aan te scherpen tot een verplichting om mondkapjes te dragen.

De plicht geldt voor alle verkeersruimten (o.a. alle gangen, de trappenhuizen en de aula) binnen het schoolgebouw en daar waar de anderhalve meter afstand tot medewerkers door leerlingen niet gegarandeerd kan worden. In de aula geldt de regel: “zitten mag zonder (ook om te kunnen eten en drinken), bewegen moet mét een mondkapje”. 

Deze plicht geldt op alle scholen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en gaat in op maandag 26 oktober a.s., direct na de herfstvakantie. We gaan er van uit dat iedereen deze noodzakelijke maatregel begrijpt. Het is voor de eigen veiligheid en de gezondheid van anderen noodzakelijk.

De school verstrekt alleen in uitzonderingssituaties mondkapjes aan leerlingen. Iedere leerling moet er zelf een bij zich hebben. De mondkapjesplicht is onderdeel van de schoolregels.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en te niezen, en thuis te blijven bij klachten. Alle hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand tussen de volwassenen en leerlingen blijven van kracht.

Heeft u n.a.v. de bovenstaande informatie vragen, neem gerust contact op met school.

Terug naar het overzicht