Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld-stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank. Daardoor bloeien ze op, ontwikkelen ze kennis en vaardigheden en krijgen ze weer eigenwaarde.

Leergeld is lokaal georganiseerd en heel laagdrempelig. De stichting krijgt veel aanvragen via scholen.
Leergeld werkt met contactpersonen uit de eigen lokale gemeenschap. Dit zijn door de stichting opgeleide vrijwilligers die bij gezinnen thuis langs gaan om daar de (financiële) situatie te beoordelen. Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen. Leergeld bouwt aan lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs, kunnen ze tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen.