Meldingsregeling vermoeden van misstand sector VO

Medewerkers, ouders en leerlingen hebben de mogelijkheid een (vermoeden van een) misstand te melden bij het bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Het bestuur zal de melding (laten) onderzoeken en zo nodig passende maatregelen treffen om een geconstateerde misstand op te heffen en voorzieningen te treffen om herhaling te voorkomen.

Een vermoeden van een misstand kunt u ook vertrouwelijk melden bij de vertrouwenspersoon integriteit: VACATURE.

De vertrouwenspersoon integriteit is een onafhankelijke sparringpartner die integer omgaat met misstanden. Samen met jou bespreekt de vertrouwenspersoon integriteit waar je last van hebt. In overleg met jou meldt hij het voorval bij het College van Bestuur of de Raad van Toezicht; dat kan ook anoniem. De vertrouwenspersoon Integriteit heeft verschoningsrecht. Dat betekent dat hij niet gedwongen kan worden de identiteit van de melder prijs te geven. Na de melding houdt hij het proces en de vervolgstappen in de gaten.