Lessentabel

Vak Intake Alfabetisering Praktijk MBO ob MBO bb VO ob VO bb VMBO TL
NT2 16 18 16 14 12 16 15 8
Rekenen / Wiskunde 4 4 4 4 5 5 5 5
Engels 2 3 4 4
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Beeldend 2 2 2 2 2 2
Mentorles 1 1 1 1 1
Horeca 3 3 3
Groen 2
Wereldoriëntatie 3 2 2
Geschiedenis 2
Maatschappijleer 1
Maatschappijkunde 1
Biologie 3
Economie 2
LOB 1
Stage 4
Keuzevak Heftruck (3)
Totaal 25 30 30 28 31 27 30 28

Uren per schooljaar

Het onderwijs in de eerste opvang anderstaligen is een maatwerktraject. Het doel de leerlingen voor te bereiden op doorstroom naar vervolgonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs geldt sinds 2015/2016 een urennorm voor de gehele opleiding. Onze leerlingen zijn ingeschreven in het vmbo en voor deze opleiding geldt een urennorm van 3700 uur voor de vier leerjaren samen. Het maatwerktraject van de leerling betreft ook de onderwijstijd. In de intake zijn bijvoorbeeld aanzienlijk minder lessen per week gepland dan in een bovenbouw groep.