Gezondheidsbeleid

Rookbeleid

Rookvrije schoolpleinen zijn wettelijk verplicht vanaf 1 augustus 2020. SOML wil een veilige en gezonde leer- en werk omgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. Alle gebouwen en schoolpleinen van SOML-scholen zijn daarom nu al rookvrij. Vanaf 1 januari 2021 zal hier ook op gecontroleerd worden. Een nieuw fenomeen is het gebruik van de e-sigaret en de shisha-pen. Het gebruik hiervan maakt jongeren vertrouwd met het ritueel en de handeling van roken. De e-sigaret kan zo een opstapje zijn naar tabak. Daardoor wordt de stap naar een nicotineverslaving veel kleiner. Op grond van bovenstaande is er een verbod op de e-sigaret en alle andere vormen van elektronisch roken (waaronder de shisha-pen), ook als ze geen nicotine of tabak bevatten.

Beleid medisch handelen en medicijnverstrekking

SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen vaker de vraag van ouders/ verzorgers om een kind medicijnen toe te dienen die door een arts zijn voorgeschreven, of (voorbehouden) medische handelingen uit te voeren (vallend onder de wet-BIG). Schoolpersoneel is hiervoor niet gekwalificeerd. Met het uitvoeren van deze handelingen aanvaardt de school dan ook een aantal verantwoordelijkheden die vooraf overwogen zullen worden. Volgens het arbeidsrecht kan een school of personeelslid niet verplicht worden om zulke voorbehouden medische handelingen te verrichten. U kunt de tekst van het beleidskader medisch handelen en medicijnverstrekking vinden op de website van Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl