Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan en zal binnen de AVG doorlopen. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In dat geval is communicatie hierover essentieel. Formele communicatie is belegd bij de voorzitter College van Bestuur van SOML. Niet alleen gaat het dan om kennisgeving aan de betrokkenen, maar mogelijk ook aan de media.
Ook zijn signalen uit de buitenwereld onderdeel van de communicatie over mogelijke datalekken. Om deze signalen optimaal op te vangen is de Gedragscode ICT aangepast. Een belangrijke rol ligt namelijk bij de collega’s van de scholen van SOML. Datalekken dienen via het ICT-incidentenbeheer te worden opgepakt. Melder namens SOML bij de Autoriteit Persoonsgegevens is de Privacy Officer van SOML.