Inburgering

Blik op werk KeurmerkNt2 Mundium College verzorgt een apart inburgeringsprogramma voor leerlingen die op onze school zijn gestart en mogelijk uitstromen naar MBO Entree. Nt2 Mundium College is onderdeel van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Nt2 Mundium College beschikt over het keurmerk Blik op Werk.

Privacywet / AVG

De eisen die de AVG stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de cursisten is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Op de SOML-website is een privacyreglement gepubliceerd, waarin men kan nalezen hoe SOML met privacy omgaat.

Lees ook:

Klachtenregeling

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de onder haar gezag ressorterende scholen streven ernaar om bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op effectieve wijze te worden behandeld. Onze scholen hanteren een klachtenregeling, zodat cursisten en ook alle personeelsleden weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.

Voor de behandeling van klachten betreffende ongewenste omgangsvormen is voor Nt2 Mundium College Inburgering Mieke van Montfort, 0475-453618.

Lees de volledige Klachtenregeling Nt2 Mundium College Inburgering. Een exemplaar is ook verkrijgbaar op de administratie van de school.