Hoogopgeleide vluchtelingen krijgen een kans

De gemeente Roermond biedt hoogopgeleide vluchtelingen de kans zich door studie te ontwikkelen en een nieuw leven op te bouwen. De gemeente sluit hiervoor een 3 jaar durend convenant met het UAF, dat op 26 oktober 2017 wordt getekend.

Nt2 Mundium College in Roermond is blij met deze convenant. Veel vluchtelingen hebben door de situatie in eigen land geen mogelijkheid gehad om te studeren of hun studie af te ronden. Ook is het diploma uit het land van herkomst niet altijd toereikend voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

In veel gevallen is een (aanvullende) opleiding de snelste weg naar een betaalde en vaste baan. Het Nt2 Mundium College biedt diverse leerlijnen voor leerplichtigen maar ook voor volwassenen. Met name voor de groep hoogopgeleide volwassenen biedt Nt2 Mundium College de mogelijkheid het Nederlands Staatsexamen I en II te halen zodat Nederlands op B1-niveau of B2-niveau wordt afgesloten. Dit is één van de eisen die het UAF stelt. Waarna studeren, mogelijk met steun van UAF, een geweldige kans op een betere toekomst biedt.

Uit de media:

Het UAF, Universitair Asiel Fonds, tegenwoordig voluit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen door studie mogelijk te maken. De stichting begeleidt ook bij het kiezen van een passend studietraject of het vinden van een baan en stage die past bij hun capaciteiten.

Wethouder IJff van Roermond: “Vluchtelingen die willen studeren, lopen tegen diverse obstakels aan. Zij komen door hun leeftijd niet meer in aanmerking voor studiefinanciering, hebben vaak geen netwerk om een baan te vinden of lopen tegen regels aan. Snel integreren en deel uitmaken van de Nederlandse samenleving is heel belangrijk om de kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dat is in het belang van de vluchteling-student en in het belang van ons allen. Ook de Nederlandse samenleving kan hier zijn voordeel mee doen. Daarom gaan wij waar nodig deze statushouders ondersteunen. Het UAF heeft hiervoor de juiste kennis in huis”.

In 2016 heeft het UAF in totaal 2.462 vluchtelingen begeleid.

Meer informatie kunt u vinden op de website van UAF: https://www.uaf.nl of neem contact op met Nt2 Mundium College