Leerling en ouders

Lestijden
lesuur 1 9.00 – 9.50 uur
lesuur 2 9.50 – 10.40 uur
pauze 10.40 – 11.00 uur
lesuur 3 11.00 – 11.50 uur
lesuur 4 11.50 – 12.40 uur
pauze 12.40 – 13.10 uur
lesuur 5 13.10 – 14.00 uur
lesuur 6 14.00 – 14.50 uur
lesuur 7 14.50 – 15.40 uur
Lesrooster

Klik hier onder voor je klas en datum.

Vakanties
Eerste schooldag 28-08-2017
Herfstvakantie 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Carnavalsvakantie 10-02-2018 t/m 18-02-2018
Tweede Paasdag 02-04-2018
Meivakantie 21-04-2018 t/m 06-05-2018
Hemelvaart 10-05-2018 en 11-05-2018
Tweede Pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie 07-07-2018 t/m 19-08-2018
Activiteiten
12 oktober 2017 Nationaal Integratie Diner
30 oktober 2017 Ouderavond om 19.00 uur
9 november 2017 25 jarig Jubileum , lesuur 5 en 6 alle leerlingen vrij
10 november 2017 25 jarig Jubileum  en feest met de leerlingen!
5 december 2017 Sinterklaas op school
12 december 2017 IVIO examen Nederlands
13 december 2017 IVIO examen Engels
14 december 2017 IVIO examen Wiskunde en rekenen
21 december 2017 Regulier les 1 t/m 4e lesuur.
Rapportuitreiking en Kerstviering van  13.10 – 15.00 uur
22 december 2017 Studiedag team, de leerlingen hebben vrij.
9 februari 2018 Carnavalsviering
19-23 februari 2018 Voetbaltoernooi van Soml
26 februari 2018 TL1 groep naar Den Haag
28 maart 2018 Schoolverlatersdag
16-20 april 2018 Cuypershuis, Rijksmuseum en Anne Frank huis
22 april 2018 City-run in Roermond
9 mei 2018 Efteling
14 mei 2018 IVIO Wiskunde en rekenen
15 mei 2018 IVIO Nederlands
16 mei 2018 IVIO Engels
14 of 15 juni 2018 Suikerfeest, leerlingen vrij en team heeft studiedag
5 juli 2018 Sportdag en rapportuitreiking, de laatste schooldag voor de leerlingen.
2– 6 juli 2018 Laatste schoolweek: data mondelinge staatsexamens TL en Diploma-uitreiking volgen nog.
Ziek, afspraak of verlof?

Ben je ziek of te laat?
Dan moet dit vóór  9.00 uur ’s morgens telefonisch doorgegeven worden door één van je ouders of verzorgers.

Afspraak bij de dokter, tandarts, COA, GGD, etc.?

Afwezigheidsbriefje (verkrijgbaar bij de receptie) en afspraak- brief inleveren bij mentor vóór de afspraak.

Schoolgids

De informatie op deze website vervangt onze schoolgids.
Indien u een papieren exemplaar van de schoolgids wenst, kunt u dit aanvragen bij Sanela Hamzic.

Ouders

De school hecht veel waarde aan contacten met ouders/voogden. Het eerste contact vindt plaats bij de inschrijving van de leerling. De ouders worden dan nadrukkelijk uitgenodigd zich op ieder gewenst moment met vragen tot de school te wenden. Op hun beurt houden de mentoren de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter. Indien daar aanleiding toe is worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Ieder schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd, deze is terug te vinden in de jaarkalender.

Alleenstaande minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke voogden van het NIDOS. De NIDOS voogden worden beschouwd als ouders en als zodanig gelijkelijk behandeld.

Aanmelden

U kunt uw kind of leerling van uw school, of uzelf telefonisch aanmelden.

Telefoon: 0475-453618

Email: info@nt2mundium.nl

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de leeftijd (leerplichtig of niet) zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

De intake wordt verzorgd door:

Rik Krowinkel en Mieke van Montfort: leerplichtige leerlingen

San van Esser: niet-leerplichtige leerlingen

Download belangrijke documenten