SOMtoday

Samen slimmer onderwijs

Log hier in bij SOMtoday!

Digicampuz SOML

De digitale werkplek voor het onderwijs

Log hier in bij Digicampuz SOML!

Roosterbord

Bekijk de roosters van vandaag

Bekijk hier het rooster van vandaag!

Welkom bij Nt2 Mundium College

Nt2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen. Wij werken samen aan een actieve school, waar anderstalige leerlingen in een veilige leeromgeving op een zo kort mogelijke termijn worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs en waar de competenties van de individuele leerling optimaal benut worden. Wij hebben een regionale functie en verzorgen onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met ongeveer vijftig verschillende nationaliteiten.

Het leren van de Nederlandse taal is de sleutel naar een nieuwe toekomst in Nederland. Goed onderwijs aan nieuwkomers is ook gericht op het leren van cultuur, gewoontes en gebruiken.
Naast het leren van de Nederlandse taal bieden wij ook al die vakken aan die het de individuele leerling mogelijk maken tot de vervolgopleiding van haar of zijn keus te worden toegelaten. Daarbij valt te denken aan vakken zoals rekenen, wiskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, economie, etc. op het gewenste niveau voor doorstroom naar het reguliere VO, MBO of HBO/WO.

Voor niet-leerplichtigen bestaat tevens de mogelijkheid hun taalniveau, na het behalen van het inburgeringscertificaat, zodanig te verfijnen dat het hun positie op de arbeidsmarkt significant verbetert of mogelijkheden biedt om toegelaten te worden op een HBO of WO studie. Nieuw in Nederland en de wens om de persoonlijke startkwalificatie in de nieuwe samenleving te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Het laatste nieuws

Het begon met Bosniërs

Al 25 jaar krijgen vluchtelingen in Roermond onderwijs. Tegenwoordig op het Nt2 Mundium College in…

De maand van aandacht in M7

Maand oktober stond voor de MBO-bovenbouwgroep M7 in het teken van “aandacht voor een ander”.…

Hoogopgeleide vluchtelingen krijgen een kans

De gemeente Roermond biedt hoogopgeleide vluchtelingen de kans zich door studie te ontwikkelen en een nieuw…

Binnenkort...